Privacyverklaring

Waarom ontwerpbureau hollandse meesters persoonsgegevens nodig heeft

Ontwerpbureau hollandse meesters gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ontwerpbureau hollandse meesters verwerkt op de volgende manieren persoonsgegevens:

1. Ten behoeve van het uitvoeren van ons vak

Het soort persoonsgegevens is afhankelijk van de opdracht van de klant en daarmee met hun toestemming. We bewaren de bestanden op onze server die in onze studio (Keizerstraat 33 te Utrecht) staat, om onze klanten bij een mogelijke vervolgopdracht sneller en beter van dienst kunnen zijn. Desgewenst verwijderen we de bestanden, als de klant daar om zou vragen.

2. Bij het voeren van een administratie

Hiervoor verzamelen wij alleen de benodigde gegevens om de met u gesloten overeenkomst van opdracht financieel en administratief te kunnen uitvoeren en vernietigen deze na de wettelijke verplichte bewaartermijn.

3. Voor het versturen van een digitale nieuwsbrief

Nieuwsbrieven worden gebruikt om ontvangers maximaal 4x per jaar op de hoogte te houden van nieuw werk en ander nieuws rondom onze studio. Op onze mailinglijst verzamelen we voornaam en mailadres van onze klanten en relaties. Aanmelding voor de nieuwsbrief via de website verloopt via een confirmed opt-in.

Het is daarnaast mogelijk dat je als bestaande relatie van hollandse meesters op verzoek van een medewerker van hollandse meesters aan het abonneebestand bent toegevoegd. Iedere nieuwsbrief heeft een uitschrijflink, plus een link naar de gegevens van de ontvanger, zodat deze gewijzigd kunnen worden via de link ‘Voorkeuren aanpassen’.

De verzending van onze nieuwsbrief gaat met de online software van CampaignMonitor (CM). Hun servers staan in San Jose (U.S.). De webpagina’s waar klantgegevens op staan zoals mailinglijsten zijn beveiligd met een TLS certificaat.

Voor klanten waar hollandse meesters nieuwsbrieven voor verstuurt wordt ook CM gebruikt. Hun eigen gegevens plus de gegevens van hun klanten zijn op dezelfde wijze beschermd.

4. Google Analytics

Op onze eigen website hollandsemeesters.nl gebruiken we Google Analytics-cookies. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. We anonimiseren het IP-adres, hebben ‘Gegevens delen’ uitgeschakeld en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe lang hollandse meesters gegevens bewaart

Ontwerpbureau hollandse meesters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Ontwerpbureau hollandse meesters verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging server en computers in de studio

De beveiliging bestaat uit:

  • Onze server is beveiligd met een wachtwoord;
  • De computers in onze studio die in verbinding staan met deze server zijn allemaal voorzien van een eigen wachtwoord, en om verbinding te kunnen maken met de server moet er nogmaals een wachtwoord worden ingevoerd;
  • De mailaccounts van onze medewerkers zijn beveiligd met een wachtwoord;
  • Het mailverkeer zelf gaat via een versleutelde verbinding met een TLS certificaat;
  • De personen werkzaam voor hollandse meesters hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan hollandse meesters verstrekte persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ontwerpbureau hollandse meesters verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via studio@hollandsemeesters.nl.

Privacyverklaring hollandse meesters, versie mei 2018