Quote Aluin

“hollandse meesters is net als de acteurs van Aluin; vrolijk, optimistisch, gul, grappig en heel erg goed.”

— Erik Snel, artistieke leiding Aluin